Cookie-meddelande
Genom att acceptera alla cookies säkerställer du bästa möjliga användarupplevelse. Läs mer om cookies och deras användning eller ändra dina cookieinställningar.

Skatteavdrag och deklaration för lättföretagare

Truster
·
26 april 2024

Visste du att du som lättföretagare har rätt till flera skatteavdrag i din personliga deklaration? I det här blogginlägget har vi sammanställt några råd om skatteavdrag som hjälper dig att tjäna pengar! 💸

Sista inlämningsdag för din deklaration är 7.5., 14.5. eller 21.5.2024. Förfallodagen för din deklaration hittar du i MyTax eller på den förhandsifyllda deklarationen som skickats hem till dig. Om det inte finns något att rätta i din deklaration behöver du inte göra någonting!

I princip kan du dra av följande utgifter som inkomstgenererande utgifter:

  • Resekostnader*
  • Kostnader för material
  • YEL-bidrag

Serviceavgift och sjukförsäkringsavgift

Enligt Högsta förvaltningsdomstolens beslut (HFD:2023:42 ) ska serviceavgiften för lättföretagartjänster och arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift inte anses ingå i bruttolönen, utan dras av direkt från fakturabeloppet.

Förändringen kommer att minska skattebördan för lättföretagare, eftersom skatt kommer att betalas på en lägre bruttolön.

Som lättföretagare behöver du inte längre göra ett separat avdrag för serviceavgifter och sjukförsäkringsavgifter, eftersom dessa redan dras av från ditt lönebesked. 

FöPL-försäkring

FöPL-försäkringsavgifterna är också helt avdragsgilla som utgifter för inkomstens förvärvande, så de är också värda att dra av i din personliga skattedeklaration.

*Exceptionella resekostnader (inte redovisade i den personliga skattedeklarationen)

Resekostnader som du har fakturerat din kund betalas i princip ut till dig som skattefria ersättningar. Resekostnader som redan betalats till dig som skattefria ersättningar ska inte redovisas i din personliga skattedeklaration. Du kommer att få den fulla skatteförmånen av de skattefria ersättningarna när du får din lön. 

Skattepliktig ersättning för resekostnader

Resekostnader som betalas till dig på något annat sätt än som skattefria resekostnader är skattepliktig inkomst. Du kan begära avdrag för sådana resekostnader i din personliga skattedeklaration.

Verktyg och tillbehör

Utgifter som inte kan dras av från din lön kan du begära avdrag för i din personliga skattedeklaration. Sådana arbetsrelaterade utgifter kan vara telefon, dator, arbetskläder och verktyg samt tillhörande underhålls- och reparationskostnader.

Ersättning för arbetsrum

Om du har arbetat mycket hemifrån kan du göra ett avdrag i din deklaration. Om mer än hälften av det totala antalet arbetsdagar har tillbringats hemifrån är värdet av avdraget 940 euro. Du kan också göra avdrag för möbler och utrustning som hör till arbetsrummet.

Utgifter för utbildning och yrkesutbildning

Det är möjligt att göra skatteavdrag för studie- och utbildningskostnader som är relaterade till arbetet, t.ex. deltagaravgifter och kursavgifter. Kostnaderna måste betalas personligen och åtföljas av en förklaring av hur de hänför sig till ditt arbete.

De råd som ges i detta blogginlägg tillhandahålls för din bekvämlighet utan någon förpliktelse. Observera dock att enskilda skattebeslut alltid fattas av skattemyndigheten.‍

Läs mer om skatteavdrag för lättföretagare på Skatteförvaltningens webbplats:

Skatteavdrag för lättföretagare

Utgifter för upphandling

Gillade du bloggen?
Du kommer förmodligen att gilla de här också:

ABC för den lätta entreprenören

Uppdragsavtal för en lätt entreprenör

Läs berättelsen >
Blogg

Skatteavdrag och deklaration för lättföretagare

Spara upp till hundratals euro genom att fylla i din skattedeklaration.

Läs berättelsen >
Artikel om support

Betydelsen av kvitton i bokföringen

Läs berättelsen >
Blogg

Milersättning för egenföretagare

Läs berättelsen >
ABC för den lätta entreprenören

Vad är skillnaden mellan brutto- och nettolön?

Läs berättelsen >
ABC för den lätta entreprenören

Vad betyder lätt entreprenörskap?

Läs berättelsen >
ABC för den lätta entreprenören

Kan en lätt entreprenör få arbetslöshetsersättning?

Läs berättelsen >
ABC för den lätta entreprenören

Kan en arbetslös person vara en lätt entreprenör?

Läs berättelsen >
ABC för den lätta entreprenören

Sommarjobb 2024 för studenter

Läs berättelsen >
ABC för den lätta entreprenören

Hur skiljer sig OP light-företagartjänsten från Truster light-företagartjänsten?

Läs berättelsen >
ABC för den lätta entreprenören

Är lätt entreprenörskap lönsamt?

Läs berättelsen >
ABC för den lätta entreprenören

Vem kan bli en ljusentreprenör?

Läs berättelsen >
ABC för den lätta entreprenören

Är en ljusentreprenör en egenföretagare?

Läs berättelsen >
ABC för den lätta entreprenören

Är anställningsvillkoret uppfyllt vid lätt entreprenörskap?

Läs berättelsen >
ABC för den lätta entreprenören

Är en ljusentreprenör en entreprenör?

Läs berättelsen >
ABC för den lätta entreprenören

Vem är lätt entreprenörskap lämpligt för?

Läs berättelsen >
Artikel om support

Vad är en YEL-försäkring?

Behöver en lättföretagare en FöPL-försäkring? Hur får jag en FöPL-försäkring?

Läs berättelsen >
Blogg

Dagtraktamenten, milersättning och måltidsersättning 2024

Vill du veta hur stora kostnadsersättningarna är för 2024? Läs den här artikeln för att få den senaste informationen om dagtraktamenten, milersättningar och måltidsersättningar för i år.

Läs berättelsen >
Artikel om support

Trumfkortet - vad skulle vara bra att veta?

Vad är ett värdekort och vad är det till för? Vad är ett Valvetikortti för en lätt entreprenör och kan du beställa ett via Truster?

Läs berättelsen >
Blogg

En social influencer eller influencer som en lätt entreprenör?

Många av våra influencers har börjat sin karriär som lätt entreprenör. Lätt entreprenörskap är ett alternativ med låg tröskel för att prova på entreprenörskap och ta betalt för partnerskap.

Läs berättelsen >
Artikel om support

Prissättning av arbetet för en lätt entreprenör

Det är värt att stanna upp ett ögonblick för att överväga prissättning, eftersom det finns många saker att ta hänsyn till när man prissätter arbetet för en lätt entreprenör.

Läs berättelsen >
Blogg

Hur väljer man rätt faktureringspartner?

När ett företag har flera personer anställda som lättföretagare kan det vara dags att överväga att arbeta med en faktureringstjänst.

Läs berättelsen >
Blogg

Vad bör du veta om att anställa en lättföretagare?

Har ditt företag övervägt att anställa en lättföretagare? Om så är fallet, bra!

Läs berättelsen >
Artikel om support

Hur vet jag om min kund har betalat fakturan?

Hur vet du om din kund har betalat fakturan du skickat? Du kan ta reda på fakturans status på följande sätt:

Läs berättelsen >