Cookie-meddelande
Genom att acceptera alla cookies säkerställer du bästa möjliga användarupplevelse. Läs mer om cookies och deras användning eller ändra dina cookieinställningar.
Trusters utmärkta och lösningsorienterade kundservice hjälper lätta entreprenörer

Faktureringsanvisningar

Läs och implementera faktureringsprinciperna i Trusters riktlinjer för fakturering för att säkerställa ett smidigt samarbete.

Betalningsvillkor för fakturan

Fakturans betalningstid ska vara minst 11 dagar netto.

Den överenskomna betalningsperioden börjar inte löpa förrän fakturan har levererats till rätt faktureringsadress.

Uppgifter som krävs för fakturor

Varje faktura som skickas till Truster måste innehålla abonnentens uppgifter. Fakturorna måste också alltid vara adresserade till rätt företag och skickas till rätt faktureringsadress.

Fakturor som skickas till fel företag registreras inte, utan raderas automatiskt och tas i anspråk.

Fakturering online

Vi accepterar i första hand e-fakturor.

Pappersfakturor

Pappersfakturor skannas centralt och distribueras elektroniskt.

Observera att det är förbjudet att skicka icke-faktureringsmaterial till dessa adresser.

Fakturor som skickas via e-post

Fakturor kan också skickas i PDF-format till företagsspecifika e-postadresser. Endast PDF-fakturor kan skickas till e-postadresser. En PDF-fil kan endast innehålla en faktura åt gången. Bilagorna till fakturan måste finnas i samma fil som fakturan.

Papperspost

Postadress Box 313, 00101 Helsingfors. Fakturor får inte skickas till denna adress.


Faktureringsinformation: